Home > Resurse educaționale > Comisii cu caracter permanent sau temporar

Anul școlar 2016-2017
 

1. Consiliul de administrație

 • Președinte - Gheorghiu Liana - director;

 • Membru - Nemeș Aurel- reprezentant al Primăriei Municipiului Medias;

 • Membru - Totan Constantin - reprezentant al Consiliului Local;

 • Membru - Suciu Anca - reprezentant al Consiliului Local

 • Membru - Schreiner Gabriela - consilier educativ;

 • Membru - Solomon Marinela - reprezentant al profesorilor;

 • Membru - Banea Sabina - reprezentant al invatatorilor;

 • Membru - Goage Claudia - președintele Consiliului reprezentativ al părinților;

 • Membru - Rosu Ioana - reprezentant al parintilor

 • Rotar Elena - lider sindical- observator, fără drept de vot.

2. Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității

 • Prof. Szasz Cristina - coordonator

 • Prof. Ciuciună Eva - membru

 • Prof. Faur Aurora - membru

 • Prof. Coțofan Ramona - membru

 • Rucarean Mariana - reprezentant al corpului administrativ

 • Horhoi Bianca - Reprezentantul părinților

 • Suciu Anca - Consiliul Local Mediaș

3. Comisia pentru perfecționarea și formarea continuă a cadrelor didactice

 • Președinte - prof. Bogdan Cosmina

 • membri - prof. Banea Sabina și prof. Solomon Marinela

4. Comisia pentru securitate și sănătate în muncă

 • Președinte - Berger Denis;

 • Secretar - Rucarean Mariana, administrator;

 • Membru - Muszka Lea, asistent medical

 • Membru - Campean Miredda, profesor de sport

 • alti membri - învățătorii și diriginții

5. Comisia pentru monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologică a dezvoltării sistemului de control intern/ managerial :

 • Prof. Solomon Marinela - Președinte

 • Prof. Gheorghiu Liana - Membru

 • Ec. Oprea Cornelia - Membru

 • Adm. Patrimoniu Rucarean Mariana - Membru

 • secretar Stroia Maria - Secretar

6. Comisia de achiziții a valorilor materiale (active fixe corporale și necorporale, materiale de natura obiectelor de inventar, materiale,etc.)

 • Președinte - Gheorghiu Liana, director

 • Secretar - Oprea Cornelia, contabil;

 • Membru - Rucărean Mariana, administrator;

 • Membru - Solomon Marinela

 • Membru - Schreiner Gabriela;

7. Comisia pentru acordarea drepturilor financiare elevilor cu C.E.S.

 • Președinte - Schreiner Gabriela

 • membri: Șerban Luminița, Faur Aurora, Ciuciună Eva, Solomon Marinela, Șerban Simona, Coțofan Ramona, Carnavel Ionela

 • secretar: Stroia Maria

8. Consiliul pentru Curricullum

 • Consiliul este compus din directorul școlii, consilierul educativ și responsabilii comisiilor metodice. Președintele Consiliului este directorul.

 • Președinte - Gheorghiu Liana;

 • Membri - Schreiner Gabriela, Ciuciuna Eva, Craciun Cristina, Câmpean Miredda, Rotar Elena.

9. Comisia de elaborare a schemelor orare si a programului serviciului pe scoala

 • Marmandiu Petronela -președinte, intocmirea orarului

 • Craciun Cristina - membru, raspunde de serviciul pe scoala

10. Comisiei pentru proiecte și programe educative

 • Coordonator - Schreiner Gabriela;

 • Membru - Solomon Marinela;

 • Membru - Prisacaru Dora;

 • Membru - Berger Denis;

11. Comisia pentru prevenirea si eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității

 • Președinte - Neagoe Crinela, profesor pt înv. primar

 • Membru - Faur Aurora, profesor

 • Membru - Coțofan Nicoleta, reprezentant al părinților.

Nuțu Maria Alina - secretar al Consiliului de administrație

Carnavel Ionela - secretar al Consiliului profesoral

Stroia Marinela - responsabil cu condica de prezență